[nieuw] Inhoud gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of als u al uw gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact op met: Datenschutz@3Bears.de .

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk, noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan ​​alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, vanuit een legitiem belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.

Klantenrekening

Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar wordt aangegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking

Wanneer u commentaar geeft op een artikel of bericht, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De verwerking heeft tot doel het mogelijk maken van commentaar en het weergeven van commentaar. Door het plaatsen van de opmerking geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw reactie wordt gepubliceerd, wordt de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Wanneer u een opmerking indient, wordt bovendien uw IP-adres opgeslagen om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Door het plaatsen van de opmerking geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.

Koperszegel-klantrecensie

Op onze website gebruiken wij de klantenbeoordelingstool van Gewerbebund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor nemen wij per e-mail contact met u op, waarbij wij gebruik maken van het technische systeem van de aanbieder van de koperszegelevaluatietool als onderdeel van de orderverwerking.

Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons legitieme belang.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het ontvangen van een evaluatieverzoek. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de relevante link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.

De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, vanuit het legitieme belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde evaluaties van onze diensten in het kader van directe reclame. Hiervoor sturen wij een elektronisch beoordelingsverzoek voor uw eigen goederen of diensten die u al bij ons heeft gekocht. Deze wordt verzonden naar het e-mailadres dat wij van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van een product of dienst. Voor het verzenden van het beoordelingsverzoek geldt de voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.

U kunt op elk moment bezwaar maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving. U kunt ook de link in de beoordelingsprompt gebruiken. Hieraan zijn geen kosten verbonden anders dan de transportkosten volgens de basistarieven.

De persoonlijke gegevens die in dit verband in het technische systeem van de koperszegelevaluatietool zijn opgeslagen, worden 3 maanden na de levering van de ter evaluatie geregistreerde goederen verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.

In het kader van de orderverwerking worden uw gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

Als u goederen bij ons heeft gekocht, hebben wij het recht u informatie over onze eigen soortgelijke goederen te sturen via het e-mailadres dat u bij de aankoop hebt opgegeven (artikel 7 III UWG). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres in zijn geheel of voor individuele maatregelen, b.v. B. per e-mail: info@3bears.de of brief: 3Bears Foods GmbH, Zielstattstraße 40, 81379 München , zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Het e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

We gebruiken een voorraadbeheersysteem om het contract te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doeleinde worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan Wawision, Holzbachstraße 4, 86152 Augsburg.

Gebruik van PayPal

Op alle PayPal-transacties is het PayPal-privacybeleid van toepassing. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Ook gebruiken wij cookies op onze website om het surfgedrag van onze websitebezoekers te kunnen analyseren.

We gebruiken ook cookies om sitebezoekers op andere websites vervolgens te targeten met gerichte, op interesses gebaseerde advertenties.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 15, lid 3 TMG en artikel 6, lid 1, onder f AVG, voor het legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden. De op deze manier over u verzamelde gegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet langer mogelijk om de gegevens aan u persoonlijk toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met uw andere persoonsgegevens opgeslagen.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, f AVG.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan) kunt u vinden via onderstaande links:

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). De gegevensverwerking heeft tot doel de analyse van deze website en haar bezoekers. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, vanuit het legitieme belang bij een op de behoeften afgestemde en doelgerichte vormgeving van de website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, f AVG.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de juiste technische instellingen te selecteren; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door gebruik te maken van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link. in [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit effectief te laten zijn, moet u zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren .

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Duidelijk toeschrijving

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Klar (Klar Insights GmbH, Marktstr. 18, 80802 München, Duitsland). Klar verzamelt, verwerkt en bewaart namens ons gegevens op deze website en de subpagina's ervan voor bereikmeting en statistische analyse. Deze incasso vindt plaats op de volgende rechtsgrond:

  • Als er geen toestemming is van de gebruiker, worden de gegevens anoniem verzameld, d.w.z. zonder persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen, en in groepen, d.w.z. door de verzamelde gegevens willekeurig toe te wijzen aan groepen gebruikers. Het is daarom niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. Volgens artikel 25 lid 2 nr. 2 TTDSG is deze anonieme enquête verplicht om de bedrijfskosten te optimaliseren en zo de gewenste service te garanderen.
  • Als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 a AVG en artikel 25 lid 1 zin 1 TTDSG, worden de te verwerken gegevens op gebruikersgerelateerde basis verzameld.

Voor de verschillende hierboven genoemde soorten gegevensverzameling worden verschillende cookies gebruikt om het betreffende type gegevensverzameling te garanderen.

Koekje - tegenspraak

Als u fundamenteel bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Klar, kunt u dit gebruiken koppeling . Hierdoor wordt een cookie geplaatst met de naam “do_not_track” van het domein “3bears.de”. Verwijder deze a.u.b. niet, anders kunnen wij niet garanderen dat u niet gevolgd wordt door Klar.

Informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Klar vindt u op de volgende website: https://www.getklar.com/data-protection

Adform

Op deze 3Bears-website / in deze app gebruiken we de Adform- tool van Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhagen, Denemarken , die gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons daardoor helpt onze marketingmaatregelen, onze website of app te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Adform gebruikt om advertentiecontacten en klikken op advertenties te koppelen aan het resulterende gebruik van onze 3Bears-website of -app. Zo kunnen wij vaststellen of internetgebruikers die onze advertenties hebben gezien onze 3Bears website bezoeken, in welke producten zij geïnteresseerd zijn of hoe de app wordt gebruikt. Hierdoor kunnen we ons advertentiebudget efficiënter inzetten. We kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken om advertenties weer te geven op basis van uw interesses (bijvoorbeeld bekeken producten). Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online-identificatienummers (online-ID) zoals cookie-ID's, IP-adressen, apparaat-ID's, reclame-ID/IDFA (bijvoorbeeld op Android- of Apple-smartphones) gebruikt. Er worden geen unieke gebruikersgerelateerde gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle ID’s die wij gebruiken maken het uitsluitend mogelijk om uw apparaat, uw internetbrowser of de app die u gebruikt te herkennen. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren als gebruiker van onze website of app zonder uw afzonderlijke toestemming. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1a en 1f AVG en artikel 15 lid 3 TMG. Als u niet wilt dat Adform gegevens verzamelt, kunt u als volgt te werk gaan:

Onder de volgende links vindt u uitleg over hoe u het verzamelen van gegevens op uw computer of mobiele apparaat kunt deactiveren:

Duitstalige versie: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/

Engelstalige versie: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc.

Wij gebruiken op onze website de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Deze functie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses.

Google maakt gebruik van cookies om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies registreren bezoeken aan de website en registreren geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.

Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er bestaat een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de gegevensoverdracht naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. Gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties worden getoond wanneer u andere websites bezoekt in het Google Display Netwerk.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, f AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de volgende link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere opt-out-informatie te implementeren.

Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords-conversietracking

Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma “Google AdWords” en in dit verband conversietracking (bezoekactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Er is dan ook geen mogelijkheid dat cookies via de websites van AdWords-klanten gevolgd kunnen worden.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG, op basis van het legitieme belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, f AVG.

Om dit te doen, kunt u het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de juiste technische instellingen te selecteren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. U kunt ook gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de advertentie-instellingen op Google. Instructies vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https Ga naar: //www.networkadvertising.org/choices/ en implementeer de daar vermelde verdere informatie over de opt-out.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook-remarketing

Wij gebruiken op onze website de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; “Facebook”). Deze functie heeft tot doel bezoekers van de website met interesse te targeten. gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.

Voor dit doel werd de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt informatie naar de Facebook-server verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, voor het legitieme belang bij het bovengenoemde doel.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, f AVG.

Om dit te doen, kunt u hier de remarketingfunctie "Custom Audiences" deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https: //www.facebook.com/about/privacy/ .

Gebruik van Bing-advertenties

Wij gebruiken Bing Ads van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; “Microsoft”) op onze website.

Wanneer u op een advertentie van Microsoft Bing Ads klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd.

De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie heeft tot doel conversiestatistieken op te stellen. We leren het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Persoonlijke identificatie van deze gebruikers is echter niet mogelijk.De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van het legitieme belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de juiste technische instellingen te selecteren. Het kan echter zijn dat u daarna niet meer volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Ze worden vervolgens niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Bing heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU “Privacy Shield” en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Gebruik van Facebook-plug-ins

Deze website maakt gebruik van de plug-in van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u pagina's van onze website bezoekt met een dergelijke plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Facebook-servers en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Hierdoor wordt informatie naar de Facebook-server verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u als Facebook-lid bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u de functies van de plug-in gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken, een reactie achter te laten), wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.

Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden of het laden van de Facebook-plug-ins op onze pagina's blokkeren door een "Facebook-blocker" te gebruiken.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Twitter-plug-ins

De functies van de Twitter-dienst zijn geïntegreerd in onze website. Twitter is een sociale-mediaportaal van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (VS) Wij gebruiken Twitter-plug-ins. Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, worden de gegevens uitgewisseld met de servers van Twitter in de VS. Zelfs bij interacties die mogelijk zijn met de verschillende Twitter-plug-ins, wordt de relevante informatie over u verzameld, naar Twitter verzonden en opgeslagen. Als u ook lid bent van Twitter en bij Twitter bent ingelogd op het moment dat u de plug-in gebruikt, wordt de over uw websitebezoek verzamelde informatie aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt.

Als u niet wilt dat Twitter de informatie koppelt en samenvoegt met uw Twitter-accountgegevens, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over hoe Twitter gegevens verzamelt en gebruikt, vindt u op https://twitter.com/privacy .

Gebruik van Pinterest-plug-ins

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). De verschillende logo's die de plug-in bevat (bijv. " Pin-it-Button” of de “P″-knop), u kunt deze zien via de volgende link: https://business.pinterest.com/pin-it-button/

Als u een overeenkomstige pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een link tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van Pinterest en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht, worden verzonden naar de Pinterest-server in de VS. Dit geldt ongeacht of u bij Pinterest geregistreerd of ingelogd bent. Er vindt ook een verzending plaats als gebruikers niet geregistreerd of ingelogd zijn.

Als u ook lid bent van Pinterest en bij Pinterest bent ingelogd op het moment dat u de plug-in gebruikt, wordt de over uw sitebezoek verzamelde informatie aan uw Pinterest-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Zelfs bij interacties die mogelijk zijn met de verschillende Pinterest-plug-ins, wordt de relevante informatie over u verzameld, naar Pinterest verzonden en opgeslagen.

Als u niet wilt dat Pinterest de informatie koppelt en samenvoegt met uw Pinterest-accountgegevens, moet u zich afmelden bij Pinterest voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over hoe Pinterest gegevens verzamelt en gebruikt, vindt u op https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Gebruik van Instagram-plug-ins

Deze website maakt gebruik van plug-ins van de onlinedienst Instagram, die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). Als u pagina's bezoekt die van een dergelijke plug-in zijn voorzien. Wanneer u toegang krijgt tot onze website, wordt er verbinding gemaakt met de Instagram-servers en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door dit aan uw browser te melden. Dit betekent dat zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht, naar de servers van Instagram worden verzonden. Als u bij Instagram bent ingelogd, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de functies van de plug-in gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop "Instagram" te klikken), wordt deze informatie ook aan uw Instagram-account toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.

Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u onze website bezoekt of door een add-on te gebruiken, zoals de scriptblocker “NoScript” (noscript.net), voorkomen dat uw browser de Instagram-plug-in op onze website laadt.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken de functie voor het embedden van YouTube-video's van YouTube LLC op onze website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; “YouTube”). YouTube is een bedrijf dat verbonden is aan Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).

De functie geeft video's die op YouTube zijn opgeslagen weer in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over websitebezoekers opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube ( https://www.youtube.com/t/privacy ).

Duur van opslag

Nadat het contract volledig is afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, met name op het gebied van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens na het verstrijken van de termijn verwijderd, tenzij u hiermee akkoord bent gegaan. voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u op grond van de artikelen 15 tot en met 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21. (1) van de AVG de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, f AVG, evenals verwerking met het oog op directe reclame.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht om bezwaar te maken

Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, heeft u het recht om op elk moment met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame stopzetten.

laatst bijgewerkt: 25 april 2018