Voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (3Bears Foods GmbH) sluit via de website 3bears.myshopify.com. Tenzij anders overeengekomen, wordt er bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele door u gebruikte voorwaarden.

(2) Een consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website wordt geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan ​​vermeld.

(3) Het contract komt als volgt via het online winkelwagensysteem tot stand:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het “winkelwagentje” geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk komt u in het “winkelwagentje” en kunt u daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u de pagina "Afrekenen" heeft geopend en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden heeft ingevoerd, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtpagina. Als u een instantbetalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze onlineshop geleid of eerst naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem doorgestuurd.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instantbetalingssysteem, maakt u daar de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar de pagina met het besteloverzicht in onze onlineshop.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door de bestelling via de knop “kopen” te verzenden, verklaart u zich juridisch bindend akkoord met het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw offerteaanvragen zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) Het verwerken van de bestelling en het doorgeven van alles wat verband houdt met het sluiten van het contract

(6) Voor leveringen aan Zwitserland wordt het koopcontract gesloten tussen de koper en MeinEinkauf AG, St. Gallen (CHE-331.561.017 BTW). Deze verzorgt tevens de inklaring, facturatie en levering in Zwitserland. Deze service is inbegrepen in de aankoopprijs en eventuele verzendkosten. Om een ​​vlotte verzending te garanderen, is MeinEinkauf GmbH in DE-Konstanz (DE285677365) geïntegreerd in de winkelketen. Voor de koper brengt dit geen extra kosten met zich mee.

De benodigde informatie wordt deels geautomatiseerd via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voordeelbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de met ons bestaande zakelijke relaties en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht. wet. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II.Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper 3Bears Foods GmbH

Zielstattstraße 40, 81379 München Duitsland
Telefoon: 089122878330 E-mail: info@3bears.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), toegankelijk via https://ec.europa.eu/odr .

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract af te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. Wij slaan niet de volledige contracttekst op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis verzending is gegarandeerd.

5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod weergegeven.

5.4. Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is vermeld, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemde transportbedrijf of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-regeling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging, gespecialiseerd in het IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke naleving. Merchant Association Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatst bijgewerkt: 7 december 2017